TEZ NASIL YAZILIR?

Tez Nasıl Yazılır? : Bir konu hakkında fikir ve öneri sunarken aynı zamanda o fikri tartışmaya açık halde bulundurmaya yönelik yazı çeşidine tez denir.

Genelde üniversite öğrencilerinin okudukları alan ya da farklı alanlar üzerinde sorgulayıcı, araştırıcı ve bilimsel nitelikli araştırmalarının yazıya dökülerek ödev olarak hazırladıkları yazılı sunumlar olarak bilinse de akademisyenler ve bilim insanları tarafından da yazılan yazılar vardır.

TEZ İÇİN ÖNEMLİ OLAN

Bir tez yazımı hazırlanırken dikkat edilecek ve önemli olacak konu, yorumlamalar ile bilim alanında yenilikler yaratmaya yönelik olması gerekir. Tez hazırlanırken hipotez kelimesi ve teori kelimesinin içeriğinin doğru ve nitelikli bilgiler ile doldurulması gerekir. Yani gözlemlerin test edilme olanağı ve gözlem ve deneylerle tekrarlanması aynı zamanda farklı görüşler ile kuramın çürütülme olasılığının varlığı yansıtılmalıdır.

Bir tez hazırlanırken konusu ne olursa olsun gözlem, deney, akıl ve mantık süzgeçlerinden geçirilmesi gerekir.

TEZ HAZIRLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Konuyu seçme (kişinin merak ettiği ve araştırmak istediği konu ile ilgili olması daha verimli bir tez hazırlanmasına olumlu etki edecektir.) ve sınırlama, konu seçildikten sonra bilim insanlarından görüş alabilme ve bilgilerinden faydalanabilme, hipotez, araştırma yöntemi, taslak, kaynaklar, araştırılan konularda notlar alma (görsel, işitsel), tez aşama hazırlığı ve sonrası için yapılacak düzenlemeler tez yazım kuralları olarak dikkate alınmalıdır.

Tez yazılırken bilimsel bir araştırma ve bilime katkı sağlayacağı en önemli ayrıntıdır. Bu ayrıntı ışığında aynı konu üzerine daha önce yazılan tezler araştırılması iyi bir tez hazırlama için etkin olacaktır.

Çok geniş araştırma gerektirecek tezler zor, kısa tez araştırmaları ise tezin önemini azaltır. Tez metni yazılırken anlaşılır, şüpheye yer vermeyecek şekilde okuyucuya iletmek amaçlanır. İmla ve yazım kuralları ve dosyanın hazırlanış ve sunum şekli de tez hazırlanmasında önem taşır.

KISA HATIRLATMA

Her hangi bir bilimsel özellikte yazı yazılmasını tez olarak tanımlarsak tez nasıl yazılır sorusunun yüzde ellisini cevaplamış olursunuz. Geriye konu hakkında araştırma yapmak, araştırmayı not alarak derlemek daha sonrasında bu hazırlıkların tamamını bir dosya halinde derlemek, hazırlanan tezi sunuma hazır hale getirmekten oluşur.