TEZ KONUSU NASIL BELİRLENİR?

Tez Konusu Nasıl Belirlenir? : Tez konusu belirleme, tez yazımının en zor aşamalarından birisi olarak gösterilmektedir. Tezin konusu olarak hem orijinal olmalı hem de bilimsel açıdan farklı olmalıdır. Tez konusu belirlerken yapılabilecek en önemli şey adayın ilgi duyduğu ve severek araştırabileceği konu olması daha önemli olacaktır. Tez yazımında zaman zaman sıkılma hali severek yapılan işte daha az olmaktadır. Bu nedenle tez konularında seçim yapılırken daha dikkatli ve bilinçli olmak gereklidir. Asla kopya olmamalıdır. Tez konusu nasıl belirlenir ve bu konuda yapılması gerekenler nelerdir?

TEZ KONUSU SEÇİMİ

Tez konusu yazmaya başlamadan önce yapılması gereken almış olduğunuz dersler, okuduğunuz kitaplar veya çok etkilendiğiniz bir konu hakkında not alın. Tez konusu daha çok sevdiğiniz ve etkilendiğiniz bir alandan seçmeniz tez yazım sürecinde daha severek çalışmak ve keyifli vakit geçirmenize yardımcı olur. Bir diğer seçim için zamandır. Araştırmacının araştırma sürecindeki zaman da değerlendirilmelidir. Araştırmacının bilgi seviyesi konuyu araştırabilecek düzeyde olması, konuyla ilgili kaynaklara daha kolay ulaşmasını sağlamaktadır.

TEZ KONUSU SINIRLANDIRMA

Geniş bir konu üzerinde çalışma araştırmacıyı daha çok yormaktadır. Bu da araştırmacının zaman zaman zorlanmasına ve tekrara düşmesine neden olmaktadır. Konunun sınırlandırılmış olması konu hakkında daha çok bilgi sahibi olmasını sağlamaktadır. Bu durum araştırmacıya daha fazla değer katmaktadır. Araştırma süresinde sağladığı kanıtlara göre bulduğu hipotezde değişiklik yapma imkanı sunmaktadır.

ARAŞTIRMA ŞEKLİNİ BELİRLEME

Konunun belirlenmesinden sonra araştırmacının araştırma şeklini belirlemesi araştırmacı için kolaylık sağlamaktadır. Bu araştırma yöntemlerini metninde belirtmelidir. Bu yöntemler konunun içeriğine göre değişmektedir. Kütüphane araştırması, anket, gözlem, mülakat, istatistik vb. gibi yöntemler kullanılmaktadır.

GEÇİCİ PLAN

Araştırmacının konu hakkında okuduğu çalışmalar hakkında nasıl yazıldığı ile ilgili bilgi veren bir taslaktır. Bu taslak araştırmacının nasıl bir yol izleyeceği hakkında bilgi vermektedir. Konu hakkında araştırma yaptıkça daha derine inecek ve geçici planında değişikler yapar.

TEZ YAZMA AŞAMASI

Araştırma sürecinin son aşaması tez yazma olarak değerlendirilmektedir. Tez metnindeki temel amaç yapılmış olan çalışmalar, yorumlar, bulgular ve genellemeleri okuyucuya aktarmaktır. Tez açık ve anlaşılır olmalıdır. Araştırmacının bütün aşamalarda yaptığı araştırmaları hiç bir şüpheye yer bırakmayacak bir şeklide açıklıkla sunmalıdır. Tezinize hakimiyetin tam olmalıdır. Her kelimesini her satırını açıklama ve savunur bir şekilde olunmalıdır.