İslam Kalkınma Bankası Bursu

İslam Kalkınma Bankası Bursu

İslam Kalkınma Bankasından (IKB) tarafından 2020-2021 akademik yılı için Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doktora Sonrası düzeylerde burslar verilecektir.

Bursların detaylarına ilişkin bilgilere ekteki tanıtım broşüründen ve IKB’nin internet sayfasından (www.isdb.org) ulaşılabilmektedir. Son başvuru tarihi 28 Şubat 2020 olan söz konusu bursa sadece internet üzerinden başvuru yapılmaktadır.

İlgililerin bilgisine sunulmaktadır.