YÖK KOORDİNESİNDE “SEÇİLMİŞ DÜZEY 2. BÖLGE ÜNİVERSİTELERİNİN ODAK SORUN BELİRLEME ÇALIŞTAYI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki üniversitelerin ortak sorunlarını belirlemeye yönelik olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından Malatya’da, İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliğinde “Seçilmiş Düzey 2. Bölge Üniversitelerinin Odak Sorun Belirleme” çalıştayı gerçekleştirildi.

YÖK Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı’nın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştaya, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Necip Çamuşcu ile 38 üniversite rektörü katıldı.

İki gün süren çalıştayda toplam dört oturumda: “eğitim-öğretim”, “araştırma-geliştirme”, “bilinirlik”, “liderlik-motivasyon” konuları ele alındı. Ayrıca çalıştay öncesinde bölge üniversitelerinde görev yapan 10 bine yakın akademik personelin katılım gösterdiği “Bölge Üniversitelerinin Odak Sorun Belirleme” anket sonuçları da değerlendirildi.

Çalıştay süresince yapılan fikir alışverişleri, değerlendirmeler ve çözüm önerilerinden oluşan çıktılar ise raporlaştırılarak Yükseköğretim Kurulu’na sunulacak.