| Türkiye'nin En Büyük Tez Proje Yazım Merkezi
Whatsapp: (+90) 850 346 88 93 - Mail : info@tezyazimdunyasi.com


ALINAN HİZMETİN YASAL OLMAYAN BİR AMAÇLA KULLANMANIN SORUMLULUĞU HİZMET ALAN KİŞİYE AİTTİR. BU DURUMDAN OLUŞABİLECEK OLUMSUZLUKLARDAN TEZ YAZIM DÜNYASI SORUMLU DEĞİLDİR.

Tez Yazım Dünyası İnternet Sitesi Müşteri Hizmet Sözleşmesi

1.            SÖZLEŞME KONUSU VE KAPSAMI

İş bu Sözleşme’nin konusu, müşterilerine yönelik olarak Tez Yazım Dünyası tarafından, ilgili sitede mevcut bulunan ve ileride sunulacak tüm Hizmetler’in, bu Hizmetler’den yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İş bu Sözleşme’nin kapsamı, iş bu Sözleşme ve ekleri ile ilgili Site içerisinde yer alan kullanıma ve Hizmetler’e ilişkin Tez Yazım Dünyası tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Öğrenci, iş bu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, İlgili Site içinde yer alan kullanıma ve Hizmetler’e ilişkin Tez Yazım Dünyası tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Öğrenci, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.            TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER

KURUM:

Unvanı : Tez Yazım Dünyası Danışmanlık Hizmetleri

Adresi    : EVLİYA ÇELEBİ MAH. SADİ KONURALP CAD. NO: 5 BEYOĞLU/ İSTANBUL

Telefon : +90 (850) 346 8893

Faks       : +90 (850) 346 8893

e-posta : info@tezyazimdunyasi.com

ÖĞRENCİ:

KURUM’a ait iletişim araçlarından herhangi birinden iletişim geçip tarafımıza almak istediği hizmet detaylarını ileten şahısları kapsamaktadır.

3.            TANIMLAR

3.1.         SİTE: Tez Yazım Dünyası adıyla www.tezyazimdunyasi.com internet adresinde yayın yapan internet sitesi.

3.2.         ÖĞRENCİ: www.tezyazimdunyasi.com internet adresinde yer alan “https://www.tezyazimdunyasi.com/siparis-ver” formunu doldurmuş ve “Gönder” butonuna basarak ön sipariş verme sürecini tamamlamış, info@tezyazimdunyasi.com / tezpd@hotmail.com adreslerinden birine e-mail göndermek, diğer iletişim araçlarından herhangi bir veya sosyal medya hesaplarımızdan herhangi biri ile ulaşmış ve sözleşme bilgilerini eksiksiz olarak doldurup iletmek suretiyle hizmet talebinde bulunmuş kişi.

4.            HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

4.1.         ÖĞRENCİ, hizmetin yerine getirilmesi süresince ve sonrasında, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitenin hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken iş bu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, iş bu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını, kabul ettiğini ve onayladığını kabul eder. Bu forma veya diğer iletişim araçlarında aktarılan bilgilerin doğruluğunu, hizmet isteğinde bulunan müşteri kayıtsız şartsız taahhüt eder. Yanlış, geçersiz veya güncel olmayan bilgilerden dolayı oluşacak her türlü maddi hatadan KURUM sorumlu değildir. ÖĞRENCİ’ler, ön sipariş verirken yürütülmesini istedikleri hizmet ile ilgili bilgileri ayrıntılı olarak belirtmelidirler. Çalışma başladıktan sonra KURUM’a iletilecek ilave bilgiler hem çalışmanın teslim süresini hem de çalışmanın maliyetini etkileyebilir. ÖĞRENCİ bunu peşinen kabul eder ve de maliyetine katlanır. Ayrıca, sonradan iletilen ilave isteklerin yürütülme kararı, KURUM’a aittir.

4.2.         ÖĞRENCİ’ler, KUU-RUM tarafından gönderilen ara izlemeleri / revizyonları inceleyerek, varsa gerekli düzeltmeleri 2-7 gün içinde KURUM’a iletmelidir. ÖĞRENCİ’den veya ÖĞRENCİ’nin danışman hocasından kaynaklı gecikmelerden KURUM sorumlu tutulamaz. Bu süre, çalışmanın öncelik durumuna göre daha kısa da olabilir. Bu süre, ÖĞRENCİ’ye çeşitli iletişim araçlarından biri ile bildirilir. ÖĞRENCİ, bu süreyi takip etmekle sorumludur. Revizyon teslim tarihi, KURUM ile iletişime geçilerek uzatılabilir, ancak bu nedenle çalışmanın teslim süresinde meydana gelecek aksamalardan KURUM sorumlu değildir. ÖĞRENCİ bu durumdan dolayı, tazminat talebinde bulunamaz, para iadesi yapılmaz.

4.3.         ÖĞRENCİ, teslim aldığı bitmiş hizmeti incelemeli ve varsa eksikleri KURUM’a bildirmelidir. Bitmiş hizmet teslim edildikten sonra 7-14 iş gün içinde, herhangi bir düzeltme talebi gelmediği takdirde, çalışma hatasız teslim edilmiş sayılır. ÖĞRENCİ bunu peşinen kabul eder ve de ilave hizmet talebinde bulunamaz. Hizmetle ilgili 7-14 iş gününden sonra gelen ilave hizmet talebi, ücrete tabi olabilir. Bu konuda karar verici KURUM’dur.

4.4.         ÖĞRENCİ, kendine gönderilen ara izleme / revizyon çalışmalarını incelemek ve de bu çalışma hakkında KURUM’a geri dönüş yapmak zorundadır. Çalışma sonunda yapılacak “kapsamlı düzeltmeler” çalışmanın içeriğini bozabilir, çalışmanın teslimini geciktirebilir. Bu konuda ÖĞRENCİ sorumlu taraftır. Bu nedenle oluşacak olumsuz durumlardan KURUM sorumlu değildir. Bu konuda müşteri tazminat ve de para iadesi talebinde bulunamaz.

4.5.         KURUM, sadece ÖĞRENCİ’nin ilettiği bilgiler doğrultusunda hizmet ve istekleri yerine getirmekle yükümlüdür. Yürütülen çalışma ile ilgili ekstra hizmetlerin ücretlendirilmesi KURUM inisiyatifindedir. ÖĞRENCİ bunu peşinen kabul eder.

4.6.         KURUM, uzmanların aşırı meşgul olması, konu ile ilgili uzmanın bulunamaması veya hizmetin istenilen teslim zamanında yetiştirilemeyecek olmasından dolayı bir çalışmayı yürütmeyi kabul etmeyebilir. KURUM, ÖĞRENCİ’si olmayan kişilerden gelen tüm hizmet taleplerini yerine getirmek zorunda değildir ve bunu garanti etmez.

4.7.         Her ÖĞRENCİ, KURUM’da bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, kabul ve taahhüt etmektedir. ÖĞRENCİ tarafımızdan alınan hizmeti farklı kişi veya kişilere satışını yapılmasının tespiti durumunda gerekli yasal işlem haklarını kullanmakta saklı olup, ücret iadesi yapmadan KURUM hizmeti sonlandırma hakkına sahiptir.

4.8.         KURUM, tüm ÖĞRENCİ’lerin kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.9.         ÖĞRENCİ, KURUM’dan aldığı hizmet kapsamında yaptığı işlem ve eylemlerden doğacak hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

5.            HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER MÜŞTERİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.         ÖĞRENCİ’ler, KURUM’a hizmet almak için verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, KURUM’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.2.         ÖĞRENCİ, teslim edilmiş bölüm veya tamamlanmış bir çalışmada, eksiklik tespit ettiğinde (eksik çalışma, hatalı sonuçlar veya referanssız bilgi vb.) düzeltme talebinde bulunabilir. ÖĞRENCİ kendine sunulan hizmette bir eksiklik olması durumunda sadece düzeltme hizmeti alacağını kabul eder. Bu gibi durumların oluşması durumunda, bu durumdan kaynaklanan problemlerden dolayı KURUM düzeltme talebini kabul etmek ve gerekli düzeltmeleri yapmak zorunda. Düzenleme de KURUM tarafından yazılmamış bölüm veya kısımlarla ilgili yazılı bölümlerde ek ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutmaktadır.

5.3.         ÖĞRENCİ, tamamlanmış bir çalışmayı sadece kendi eğitiminde kullanabilir. ÖĞRENCİ kendisi için hazırlanan bir çalışmayı başka bir şahıs veya kurum isminde kullanamaz. Kullanılması durumunda olası hak kaybı veya tazminatlarda ÖĞRENCİ sorumlulukları peşinen kabul eder.

6.            KURUM HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1.         KURUM, ÖĞRENCİ’lere daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için ÖĞRENCİ’lerin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda ÖĞRENCİ’lerin kişisel taleplerini kullanabilir.

6.2.         KURUM internet sitesinde yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette KURUM tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. ÖĞRENCİ, hiçbir şekilde KURUM internet sitesinde yer alan bilgilerin ve / veya site hizmetlerinin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. KURUM hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve / veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve / veya site hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve / veya çıkarabilir. KURUM internet sitesinin ve site hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almaya çalışmaktadır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

6.3.         KURUM, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu ÖĞRENCİ bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

6.4.         KURUM, sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

6.5.         KURUM, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, müşterilerine sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

6.6.         KURUM internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin ve / veya site hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve / veya dolaylı maddi ve / veya manevi menfi ve / veya müspet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun KURUM, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve / veya site hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.

7.            HİZMETLERLE İLİŞKİN KURALLAR

7.1.         ÖĞRENCİ’nin belirtmiş olduğu hizmetin başlayabilmesi için hangi akademik unvandaki hoca ile çalışmak istediği ve hizmete dair detayları iletmesi gerekmektedir.

7.2.         İletilen detaylarda eksiklik olması durumunda KURUM sorumlu değildir.

7.3.         İletilen detaylarda değişiklik söz konusu olması durumunda hizmetin devamına veya iptaline KURUM karar vericidir.

7.4.         İletilen detaylarda sonraki süreçte yapılan değişikliklerden kaynaklı ek ücret talebi KURUM karar verici olup, ÖĞRENCİ ek ücreti ödemekle yükümlüdür.

7.5.         İletilen detaylarda eğer dosya veya gerekli belgeler gönderilecek ise bunları online olarak göndermek zorundadır.

7.6.         Öğrenci iletilen detaylarda açıklayıcı bir metin kullanılmalı kararsız veya net olmayan anlatımlarda sorumluluk öğrenci’ye aittir.

7.7.         ÖĞRENCİ, KURUM tarafından e-posta aracılığı ile istenen bilgileri (yürütülen hizmetle ilgili) en kısa sürede geri bildirmek zorundadır. Bununla beraber, aciliyeti olan çalışmalarda bu süre daha kısa olabilir. Bu aciliyete KURUM karar verir.

7.8.         ÖĞRENCİ, KURUM’ndan gelecek e-posta ve diğer bilgilendirici mesajları izlemek, incelemek ve değerlendirerek KURUM’a geri dönüş yapmak zorundadır. KURUM’ndan gelecek bilgi e-posta ve mesajlarının müşteri tarafından takip edilmemesi sonucunda oluşacak problemlerden KURUM sorumlu değildir. ÖĞRENCİ, KURUM’ndan gelecek hizmetle ilgili bilgi talebine en kısa zamanda (maksimum 3 gün) cevap vereceğini kabul eder.

7.9.         ÖĞRENCİ’ler ile iletişimde, KURUM dışında kaynaklanacak iletişim problemlerinden (server problemleri, hatlarda meydana gelecek problemler, internet bağlantısında meydana gelecek aksaklıklar vb.) KURUM sorumlu değildir.

7.10.       KURUM, bir kalitede hizmet vermek için gerekli çalışmaları yapmakla birlikte, bunu kesin olarak garanti etmez. Bununla birlikte, KURUM düzeltme hizmeti ve ücret iadesi ile müşteriyi bu tip problemlerden korur.

7.11.       Öğrenci, aynı anda bir den fazla iletişim kanalından iletişime geçmesi durumunda sadece tek bir kanal ile iletişimde kalınması ve diğer iletişim kanallarından cevap verilmemesi söz konusu olmaktadır.

7.12.       KURUM, ÖĞRENCİ tarafından satın alınan hizmetle ilgili çeşitli zaman  aralıklarıyla ÖĞRENCİ’ye izleme / revizyon çalışmaları gönderir. ÖĞRENCİ, KURUM tarafından yollanan bu revizyonları en geç 2-7 gün içerisinde cevaplamak zorundadır. Aksi takdirde hizmetin teslimiyle ilgili oluşacak problemlerden KURUM sorumlu değildir. Revizyon süresi çalışmanın süresi ve kapsamı dikkate alınarak KURUM tarafından belirlenir.

7.13.       ÖĞRECİ’nin talep etmesi durumunda satın alınan hizmete ait kaynaklar online veya tarayıcı ile taranarak ta ÖĞRENCİ’ye teslim edilebilir.

7.14.       Eğer KURUM, gerekli görmesi durumunda revizyon teslim tarihini, hizmet alan ÖĞRENCİ’ye en geç revizyon günü belirtmek şartıyla uzatabilir.

7.15.       Hizmetin teslim süresi (toplam hizmet süresi) için başlangıç noktası, ödemenin yapıldığı tarihtir. ÖĞRENCİ bunu peşinen kabul eder ve ödemeyi bu durumu göz önüne alarak yapar. Ödemenin ÖĞRENCİ tarafından geç yapılması ile teslim süresinde meydana gelecek değişiklikten ötürü oluşacak zarar ve gecikmelerden KURUM sorumlu değildir.

7.16.       ÖĞRENCİ’ler, kendilerine KURUM tarafından atanan hocalarla, öncelikle online iletişim sistemi üzerinden iletişime geçerler. ÖĞRENCİ ve hoca arasında sonraki süreçte karşılıklı güven çerçevesinde yüz yüze veya diğer çağrı cihazları ile görüşmeye devam edebilirler.

7.17.       ÖĞRENCİ’ler herhangi bir sebeple KURUM’a kayıtlı hocaların özel iletişim bilgilerini veya görüşme kayıtlarını çoğaltamaz veya farklı bir yerde paylaşamaz. Olası bir tespiti durumunda gerek KURUM gerekse hocaların olabilecek maddi kayıplarını faizi ile ödemeyi kabul eder.

8.            İPTAL VE İADE DURUMLARI

8.1.         Hizmet talebinde bulunan ÖĞRENCİ belirli şartlarla hizmetten vazgeçme hakkına sahiptir. Bu konuda kısmi para iadesi belirli şartlara bağlıdır.

a) Öğrenci herhangi bir sebep belirtmeden hizmet almaktan vazgeçebilir. Bu durumda o tarihe kadar olan yapılan ödemeler kaparo niteliği taşımakta olunup, iadesi söz konusu değildir.

b) Öğrenci eğitim aldığı kurumundaki danışman hocasından kaynaklı gecikme, aksaklık veya değişiklikler söz konusu olabilir. Bu durumda ek ücret olması durumunda karar verici KURUM’dur.

c) Öğrenci’nin almış olduğu hizmeti gerçekleştirmek adına kendisine atanan müşteri temsilcisi veya KURUM’a bağlı hocası ile yapmış olduğu görüşmelerde, konuşma üslup ve adabından sorumlu olup, küfür, hakaret, dalga geçme vb. gibi kişilik haklarına yapılmış olan her türlü davranışlarda hizmetin durdurulması, iptali ve ücret iadesinde KURUM karar vericidir.

d) Tamamen KURUM kaynaklı ve sebepsiz olarak hizmetin verilemeyeceğini öğrenci’ye iletilmesi durumunda öğrenci tarafından ödenen tutar öğrenci’ye iade edilecektir.

e) Öğrenci olası bir sorunda sorunu ilk görüştüğü müşteri temsilcisi ile çözüm odaklı olup KURUM’un kurumsal veya kişilik haklarına zarar verici her türlü eylemlerde, Öğrenci tarafından yatırılan ücret iade edilmeyecektir.

f) ÖĞRENCİ’lerimiz sadece kendi bireysel çalışmalarından sorumlu olup, aynı iletişim bilgilerinden veya aynı kişi tarafından farklı bir tez için bizimle yeni bir görüşme sağlarcasına iletişime geçmesi durumunda, daha önceki almış olduğu hizmetin iptal edilip ve yatırılmış olunan ödemelerin ise geri iade yapılmayacaktır.

9.            ÜCRETLER ve ÖDEME

9.1.         Ödemeler konusunda hocalarımız bir karışıklık olmaması nedeniyle iki eşit taksitte rica etmektedir. Yarısı çalışma başlangıcında kalanı ise çalışma bitimindedir.

9.2.         ÖĞRENCİ ödemenin ilk taksiti sonrasında öğrenci kayıt bilgileri gönderilmekte olunup, ödemelerde olası gecikme veya yapılmama durumunda ise  takip sorumluluğu öğrenci’ye aittir.

9.3.         Ödemenin yapılması veya yanlış beyanda bulunulması durumunda yazım sürecinin durdurulması veya iptali KURUM inisiyatifindedir.

9.4.         Ödeme tutarları net olarak aktarılacak olunup, kesinti tutarlarından KURUM sorumlu değildir.

9.5.         Ödeme tarihini geçiren öğrenciler herhangi bir sebepten ötürü KURUM’a bilgi vermemesi durumunda, çalışmanın devamlılığı veya teslimi konusunda KURUM inisiyatifindedir.

9.6.         Yapılan ödeme herhangi bir sebeple geri alınması veya bankanın iadesi sonucunda ödeme yapılmadığı kabul edilip, hizmetin devam etmesi KURUM inisiyatifindedir.

9.7.         Bankalardan kaynaklanan teknik problemlerden dolayı, ücretlerle ilgili işlemlerde gecikme olabilir. Bu durumdan KURUM sorumlu değildir.

9.8.         ÖĞRENCİ tarafından herhangi bir ödeme yapılmadan, hizmetin yürütülmesine başlanmaz. Bir hizmet talep edilip bu hizmetin ücretinin yatırılmasına kadar geçen süreden kaynaklanan problemlerden Tez Yazım Dünyası sorumlu değildir. Müşterinin hizmet bedelini geç yatırması durumunda, hizmetin tesliminde yaşanacak problemlerden Tez Yazım Dünyası sorumlu değildir.

9.9.         ÖĞRENCİ, hizmet talebinde bulunduktan sonra en geç 2-4 iş günü içinde hizmet bedelini ödemek zorundadır. Bununla birlikte, cuma günü hizmet talebinde bulunan müşteri, en geç pazartesi günü hizmet bedelini ödemek zorundadır. Aksi takdirde, müşteri tarafından istenilen hizmetin iptali Tez Yazım Dünyası’nın inisiyatifindedir. Bu şartlara uyulmadığı takdirde, hizmet tesliminde meydana gelecek problemlerden Tez Yazım Dünyası sorumlu değildir.

9.10.       ÖĞRENCİ’ler, hizmetlerin karşılığını, parça-parça (taksitle) veya peşin olarak ödeyebilirler.

10.          DİĞER HÜKÜMLER

10.1.       Fikri Mülkiyet Hakları

10.2.       ÖĞRENCİ’ler, KURUM’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

10.3.       Tez Yazım Dünyası; Tez Yazım Dünyası Hizmetleri, Tez Yazım Dünyası bilgileri, Tez Yazım Dünyası telif haklarına tabi çalışmaları, Tez Yazım Dünyası ticari markaları, Tez Yazım Dünyası ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm mal varlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

10.4.       Sözleşme Değişiklikleri

10.5.       KURUM, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak iş bu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İş bu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

10.6.       Mücbir Sebepler

10.7.       Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, KURUM’un iş bu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, KURUM için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için KURUM’un herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, KURUM’un gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın ilgili siteye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla KURUM’un makul kontrolü haricinde gelişen ve KURUM’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10.8.       Uygulanacak Hukuk ve Yetki

10.9.       İş bu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve iş bu Sözleşme gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır.

10.10.    İş bu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10.11.    KURUM Kayıtlarının Geçerliliği

a) ÖĞRENCİ, iş bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda KURUM’un kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, KURUM’un yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.12.    Yürürlülük

10.13.    İş bu Sözleşme, Müşterinin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

10.14.    Sözleşmenin Feshi

a) Tez Yazım Dünyası, müşterilerin iş bu Sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve müşteriler fesih sebebiyle KURUM’un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

b) İş bu Sözleşme hizmet tamamlanıncaya kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, hizmetin teslim edilmesi veya KURUM tarafından iptal edilmesi hallerinde sona ermiş sayılacaktır.


Tez Yazım Dünyası 5846 sayılı Fikri ve Sanat Eserleri kanunu kapsamında akademik çalışmalarda danışmanlık hizmeti sunmaktır. Çalışmalarınızda resmi olarak çalıştığınız danışmanınızın sizi doğru yönlendirme ve araştırmalarda yetersiz kaldığı ya da yeterince ilgilenmediği noktada, çalışmalarınızın belirlenen takvime uygun ve talep ettiğiniz kriterler dahilinde danışmanlık hizmetini vermektedir.
Online ziyaretçi sayıcı ile sitemizdeki günlük ziyaretçi detaylarını görebilirsiniz.
Back to Top

“Baş+arı: “Baş” olmak için “arı” gibi çalışmak gerekir. “

Mümin Sekman
Whatsapp
Size nasıl yardımcı olabilirim?