YÖK BAŞKANI SARAÇ ENGELLİ ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

YÖK BAŞKANI SARAÇ ENGELLİ ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

“ENGELLİLER DESTEK PROGRAMI” HAYATA GEÇİRİLİYOR

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireyleri temsilen bazı üniversitelerde eğitim gören engelli öğrenciler ile YÖK’te bir araya geldi.

“Engelliler Destek Programı” çalışmalarının ilk kez kamuoyu ile paylaşıl​dığı Başkan Saraç başkanlığında gerçekleştirilen buluşmaya YÖK Yürütme Kurulu Üyelerinin yanı sıra YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Üyeleri de katıldı.

YÖK tarafından, engelli bireylerin yükseköğretime erişimlerini kolaylaştırmak için gerçekleştirilen çalışmaların ve yükseköğretim sistemindeki mevcut engelli bireylerin durumlarının görüşüldüğü toplantıda, yükseköğretim kurumlarında engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını sağlamak amaçlı yürütülen faaliyetler ve alınan kararlar hakkında da bilgiler paylaşıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma gerçekleştiren YÖK Başkanı Saraç, engelleri aşmada azim ve cesaretle örnek teşkil eden öğrencilerin ve kıymetli ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler gününü tebrik ederek konuşmasına başladı.

Engelleri ortadan kaldırmanın, bu yolda hizmet etmenin ve kalıcı çözümler üretmenin hepimizin en önemli görevi olduğunu dile getiren Saraç, Kurulumuz bünyesinde yer alan Engelli Öğrenci Çalışma Grubunun, engelli adaylara ve yükseköğrenim gören engelli öğrencilere yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlattı.​ ​

– Toplam öğrenci sayısı içerisinde engelli öğrenci oranı %0,6

Yükseköğretim sistemimizdeki 8 milyona yaklaşan toplam öğrenci sayısı içerisinde YÖKSİS verilerine göre 47.751’inin engelli öğrenci olduğuna dikkat çeken Başkan Saraç, bu sayının yükseköğretim sistemindeki öğrencilerin yaklaşık %0,6’sını teşkil ettiğini dile getirdi.

Engelli öğrencilerin 25.136’sının önlisans, 22.289’unun lisans, 290’ının yüksek lisans ve 36’sının da doktora programlarında öğrenim gördüğünü ifade eden YÖK Başkanı Saraç, engelli öğrenci sayısının 2015 yılından bu yana ciddi oranda artmış olduğunu, ancak bu rakamların çok üstünde engelli öğrencinin olduğunu ve bu durumlarını maalesef resmi makamlara bildirmediklerini belirtti. ​

– Engelli öğrenciler için birçok çalışma hayata geçirildi

Başkan olduğu 2014 yılından bu yana engelli öğrenciler ile ilgili alınan kararlardan bahsetmek isteyen YÖK Başkanı Saraç konuşmasına şu şekilde devam etti:

“İşitme engelli öğrencilerin yabancı dil muafiyetine ilişkin aldığımız bir karar ile temel ve ortaöğretimde yabancı dil dersinden muaf olan işitme engelli öğrencilerimizin, talep etmeleri halinde yabancı dil dersi yerine, üniversitelerinin ilgili kurullarının belirleyeceği eşdeğer kredide bir dersin verilmesi uygulamasını başlattık.

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda, engelli öğrenciler için TYT puanı 100 ve üzerinde olanların, özel yetenek sınavlarına kabul edilmesini ve TYT puanları değerlendirmeye katılmadan kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınavı sonucuna göre değerlendirilmesini, bu sınavı kazanan öğrencilerimizin de kayıtlarının yapılmasını uygulamaya soktuk. Böylece uzun süredir tartışılan bir konuyu da çözüme kavuşturduk ve yeni bir yaklaşım getirerek özel yetenek sınavında engelli öğrenci kontenjanını ayırdık. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programların kontenjanının %10’u engelli öğrenciler için ayrıldı. Geçen yıldan bu yana bu uygulamamız da devam ediyor.

Sadece özel yetenek sınavında geçerli olmak üzere kullanılacak baraj puanın sınavın yapıldığı yıl dahil olmak üzere 2 yıl süreyle geçerli olmasına karar verdik. Ayrıca ÖSYM tarafından engelli adaylarımız için dezavantajları önleyen, adaylar arasında adaleti sağlayan sınav uygulamalarının yürütüldüğünü de tekrar burada hatırlatmak istiyorum. Bu konuda ÖSYM Başkanımıza hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederim.”​ 

– Engelli öğrencilere yönelik yeni lisansüstü programlar açıldı

YÖK tarafından başlatılan ve bir Türkiye projesi olarak gurur duydukları proje olan “100/2000 Doktora Projesi”nde öncelikli alanlar kapsamında İşaret Diline de yer verildiğini dile getiren Saraç, yükseköğretimde ilk kez Türk İşaret Dili Tercümanlığı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ile Türk İşaret Dili Doktora Programlarının açıldığının altını çizdi.

Otizm ile ilgili olarak Otizm Spektrum Bozukluğu Erken Çocuklukta Otizm Spektrum Bozukluğu Yüksek Lisans Programlarının açıldığını hatırlatan YÖK Başkanı, “Yükseköğretim Kurulu olarak ‘Engelsiz Erişim’, ‘Engelsiz Eğitim’ ve ‘Yükseköğretimde Engelsiz Ufuklar’ başlıkları ile yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmayı ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı amaçlayan bir dizi çalıştaylar düzenledik. İlk kez 2018 yılında engelli bireylerin eğitime tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak için başarılı çalışmalar yapan üniversitelerimizi teşvik etmek üzere Engelsiz Üniversite Ödülleri’ni başlattık. Mekanda, Eğitimde ve Sosyo-kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik olmak üzere üç kategoride üniversitelerimize engelsiz üniversite ödülleri verildi.” diye konuştu. ​

– Engelliler Destek Programı hayata geçiriliyor

Yükseköğretim Kurulu olarak engelli öğrenciler hakkında alınan kararları, Ankara Üniversitesinin katkılarıyla işaret diline çevirerek web sitesine eklenmesi hususunu önemli ve sevindirici bir gelişme olarak katılımcılarla paylaşan Saraç, “Bugün burada uzun yıllardır bir eksiklik ve arayış olarak dile getirilen bir konu ile ilgili çalışmalarımızın tamamlandığını da kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Engelliler Destek Programını hayata geçiriyoruz, bu program iki yıllık bir önlisans programı. Yurt dışında ‘Gölge Eğitici’ adıyla bilinen kişileri akademik ortamda yetiştirecek olan bu program mezunlarının engellilerin hayatında önemli bir yer tutacağını, onların topluma kazandırılmasında katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki ilk yıl bu program, 3 devlet, 2 vakıf üniversitemizde açılacak ve öğrenci alacaktır.”

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın toplantıda yaptığı konuşma için tıklayınız.
 ​

Açılış konuşmasının ardından toplantıya katılan engelli öğrenciler söz alarak, YÖK Başkanı Saraç ve ilgili YÖK yetkilileri ile karşılıklı sohbet etme fırsatı bulurken, eğitim koşulları ile ilgili görüş ve önerilerini aktardılar.