İNTİHAL NEDİR? NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

İntihal Nedir? Nasıl Düşürülür? : İntihal bir nevi aşırma da denilebilir. Tezinizde kaynakça göstermeden olduğu gibi kopyala yapıştır yapıldığında intihal( benzeşim) olur. Bu ise akademik bir hırsızlıktır.

İNTİHALİ ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILIR?

İntihalin çeşitleri vardır. Bazılarında başka bir yerden alıntı yapar fakat kendi yazmış gibi gösterilir, bazılarında ise kaynak göstermesine rağmen olduğu gibi copy-paste yapar çalışmalarında. Bu durumda benzeşim oranı çok yüksek çıkar. Üniversitenin kabul ettiği ( bazı üniversitelerde oran daha fazla olabilmektedir) %20. Bu orana kadar müsamaha gösterilmektedir yapılan çalışmalarda alıntı oranına. İntihale girmemek için en önemlisi aldığın yazıyı nerden aldığını göstererek olduğu gibi yazmamak, cümle yapısını bozmadan yeniden yorumlayarak cümleyi kullanmak gerekmektedir. Bu şekilde yapılan çalışma daha sağlıklı olmaktadır.

İNTİHAL NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

İntihali düşürmek için öncelikle oranını bilmek gerekmektedir. Bunun için Turnitin, iThenticate gibi intihal programları vardır. Bu programlar üniversite hocaların kullandığı programlardır. Üniversitede bilen bir kişi tarafından bu programlarda intihal baktırılamıyorsa tezdanışmanlık.net size bu konuda hizmet vermektedir. Bilmeyen bir kişi bakmamalı aksi halde depoya kayıt edildiğince çalışmanın tamamı intihale takılabilir.

İntihal oranı düşürme işlemi raporu aldıktan sonra intihale takılan yerler kontrol edilmelidir. Cümle anlamını bozmadan yeniden yorumlanır ya da yeni kaynaklar kullanılarak çalışmaya ekleme yapılabilir. İntihal düşürme işlemi web sitesinden yaptırdığınız takdir de rapor ücretsiz verilecektir.