Tez Yazım Kılavuzuna Uygun Tez Nasıl Yazılır?

“Tez yazım kılavuzuna uygun tez nasıl yazılır?” diye kendinizi hırpalıyor musunuz? Bu işi kendiniz yapmak istiyorsanız size bir kaç tavsiyemiz bulunmakta ama uğraşacak vaktim ve sabrım yok diyorsanız bizi arayın!

Hazırlanan tezin üniversitenin öngördüğü tez yazım kurallarına uygun olacak şekilde düzenlenmesine tez düzenleme işlemi denir. Tez düzenleme işlemi sırasında tez kapağının hazırlanması, bölüm başlıkları, metin içindeki konuların başlığı, sayfa düzeni, satır aralıkları, içeriklerin sıralanması, yazı karakterlerinin büyüklükleri, kullanılan kaynakların metin içinde ve tezin sonunda kaynakça kısmında gösterilmesi gibi düzenlemeler yapılır.

Tez hazırlamak, titizlikle yürütülmesi gereken, sabır ve dikkat isteyen bir çalışmadır. Tez, üniversite tarafından istenen yazım kurallarına uygun ve belirtilen sayfa yapısı şekline uygun olarak hazırlanır. Tez hazırlama aşamasında üniversitenin öngördüğü tez yazım kılavuzunu kullanırken bazı konulara dikkat edilmelidir.

Burada “Tez yazım kılavuzuna uygun tez nasıl yazılır?” sorusuna maddeler halinde bir kaç yanıt sunuyoruz:

  • İlk önce üniversitenin öngördüğü tez hazırlama kılavuzunu dikkatli bir şekilde inceleyerek tezin genel olarak hangi bölümlerden oluşması gerektiği belli bir çerçeveye oturtulmalıdır.
  • Daha sonra sayfa düzenini ele almak tez yazımında size kolaylık sağlayacaktır. Sayfa düzenlemede sayfa yan, alt ve üst kenar boşlukları, sayfa satır aralığı, sayfa numaralarının sayfanın hangi kısmına ne şekilde yerleştirileceği gibi düzenlemeler yapılır.
  • Bölüm başlıklarının oluşturulması, bölüm geçişleri arasında ne kadar boşluk bırakılacağı, bölüm içindeki alt başlıkların nasıl yazılacağı, alt başlıkla metin arasında ne kadar başlık bırakılacağı tez yazımında dikkat edilmesi gereken önemli şekil şartları arasında yer alır.
  • Tez kapağının yine şartlara uygun hazırlanmasına dikkat edilmelidir.
  • Tez özetinin Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmasına ve en az kaç kelimeden oluşması gerektiği önemli bir şekil şartıdır.
  • İçindekiler, grafikler, tablolar, şekler ve kısaltmalar indeksinin nasıl hazırlanacağına özen gösterilmelidir.
  • Metin içerisinde tablolar, grafikler ve şekillerin nasıl çizileceği, bunlardaki bir sonraki sayfaya taşmaların nasıl gösterileceği, bunlara ilişkin kaynakların metin içinde nasıl gösterileceği konuları önemli şekil şartları arasında yer alır.
  • Tez hazırlarken kullanılan yazılı, görsel ve sesli kaynakların metin içerisinde ve tez sonunda kaynakça kısmında hangi formata göre gösterileceği, tez yazım aşamasının en önemli şekil şartları arasında yer alır. Öğrencilerin özellikle intihale düşmemek için bu konuya dikkat etmesi gerekir.

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, üzerinde çalıştıkları tez, proje ve bitirme ödevleri için çoğu zaman profesyonel destek alarak metin düzenlemesi yaptırmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Hazırlanan akademik çalışmanın metin ve şekil düzenlemesine gerekli önem verilmediği durumlarda tez çalışmalarının heyet veya akademik danışman tarafından reddedilmesi durumu ortaya çıkabilmektedir.  Bu duruma meydan vermemek için en başından uzman bir ekip tarafından sağlanan profesyonel bir destek, size bu konuda yardımcı olacaktır. Biz de Tez Yazım Dünyası ekibi olarak sahasında uzman akademisyenlerimizle tez hazırlama ve tez düzeltme konularında sizlere ihtiyaç duyabileceğiniz profesyonel desteği sunmaktayız. Sitemizde yer alan iletişim kanallarını kullanarak bu konuda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Not: “Tez yazım kılavuzuna uygun tez nasıl yazılır?” isimli yazımız sizi tatmin etmedi ise lütfen bizi arayın ve ayrıntılara kafa yormayın.  Kılavuz düzenleme ücretleri için çalışmanızı görmeden maalesef bir fiyat veremiyoruz. Kaynakçası APA formatına göre yazılan bir tezi numaralandırma sistemine döndürmenin gerektiği bir tez işi zahmetli olabilmektedir. Bununla yalnızca başlık numaralarının ayarlanacağı bir teze aynı fiyatı veremeyiz.