Özgün Tez ve Proje Yazım Hizmeti

Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin dönem sonunda tez ve projelerini hazırlaması gerekmektedir. Bu nedenle diplomanın şart koşulu tez ve proje olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüksek lisans tezi ve Yüksek lisans bitirme projesi arasındaki temel fark sayfa sayısıdır. Tezli yüksek lisans öğrencileri için tezler 100-150 sayfa arasında değişkenlik göstermektedir. Buna ek olarak tezsiz yüksek lisans projelerinde sayfa sınırı 30-60 sayfa  olarak değişmektedir. Bazı okullarda proje sayfalarının arttığı söylene bilir. KURUMUMUZDA TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN AKADEMİK DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLMEKTEDİR.

TEZ VE PROJE YAZIMI hafife alınmaması gereken zahmetli bir görevdir. Felsefe, hukuk, psikoloji, pedagoji , vb. farklı alanlarda diploma tezlerinin yazılmasında ortak pek çok şey olmasına rağmen , her bir uzmanlığın kendine özgü gereksinimleri vardır. Bu yüzden her konuya özel dikkat gösteriyoruz, fakat aynı zamanda uzmanlık alanı ve ilgili fakülte YADA üniversite için kapsamlı bir profil oluşturuyoruz.

Diploma tezi yapısı, mezuniyet çalışması çerçevesinde yapılan araştırmaya uygun olarak tasarlanmalıdır. Çalışma, lisansüstü öğrencinin uzmanlık alanına uyarlanmalıdır. Metni nasıl yapılandıracağınızdan emin değilseniz bile, metni yapılandırmaya ilişkin kesin yönergeler için her zaman tez ve proje danışmanınızla görüşebilirsiniz.

Tez ve proje çalışmasında;

Kapak sayfası – tez ile ilgili bilgileri içerir – başlık, yazar, üniversite, uzmanlık, vb.

Özet – yöntemleri, bulguları içeren metnin kısa bir özeti.

İçindekiler – tezde yer alan bölümlerin listesi.

Bölüm 1 – Giriş / Başlangıç – proje fikrinin bir açıklaması.

Bölüm 2 – Kullanılan literatürü gözden geçirme

Bölüm 3 – Metodoloji – Araştırmanızda kullandığınız yöntemler

Bölümler 4 – 5 – Elde edilen sonuçların analizi – sonuçların ve sonuçların desteklediği çalışmaların sonuçlarının bir açıklaması.

Bölüm 6 – Sonuç   – Çalışmadan elde edilen ana sonucu içeren bir özet

Kaynakça – metinde doğru bir şekilde alıntılanması gereken kullanılmış literatürün bir listesi.

Uygulamalar – Araştırmanızı gösteren ek materyaller YERALMALIDIR.