“YÜKSEKÖĞRETİM EĞİTİM PROGRAMLARI DANIŞMA KURULU TOPLANTISI” BU YIL İKİNCİ KEZ TOPLANDI

“YÜKSEKÖĞRETİM EĞİTİM PROGRAMLARI DANIŞMA KURULU TOPLANTISI” BU YIL İKİNCİ KEZ TOPLANDI

7 Şubat 2019 / Ankara

Yükseköğretimde mevcut eğitim programlarının kontenjan planlanmasında ihtiyaç analizi yapmak ve yeni açılacak eğitim programları için asgari koşulları belirlemek üzere oluşturulan ve “Yükseköğretimde sessiz devrim” olarak nitelendirilen politikalar arasında yer alan “Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu”, 2019 yılının ikinci toplantısını Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) gerçekleştirdi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Yükseköğretim Kurulundan ilgili birim temsilcileri ile kurul üyesi olan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden yetkililer katıldı.

Toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan ve Başkan Yardımcısı Yinal Yağan tarafından sunulan “Eğitim-İstihdam Veri Tabanı”nın tanıtımı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Şerafettin Cankurt tarafından MEB’in gelecek yıllara ilişkin öğretmen ihtiyaç projeksiyonu ile ilgili bir sunum yapıldı. Öğretmenlik lisans programlarıyla ilgili kontenjan planlamasında MEB’in ihtiyaçlarının dikkate alınmasına, öğretmen ihtiyaç projeksiyonu dikkate alınarak bazı programların kontenjanlarında tedrici olarak azaltmaya gidilmesine karar verildi.

Toplantıda ayrıca, Kurulda temsil edilen çeşitli kurumlardan konuyla ilgili olarak gelen raporlar ve öneriler üzerinde müzakere yapıldı.

Bilindiği üzere yükseköğretim alanındaki istihdam odaklı politikaları oluşturmak ve geliştirmek için çalışmalar yapmak üzere, “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 6 Aralık 2017 tarihinde oluşturulan “Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu”, ilk toplantısını 27 Aralık 2017’de; ikinci toplantısını ise 9 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirmişti.

Kaynak:
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/egitim-programlari-danisma-kurulu-toplantisi.aspx