YÖK’TE YÖDAK İLE MÜŞTEREK KOMİSYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

YÖK’TE YÖDAK İLE MÜŞTEREK KOMİSYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

8 Şubat 2019 / Ankara

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Türkiye Cumhuriyeti (T.C) arasında 2009 yılında imzalanan Milletlerarası Anlaşma ve bu anlaşmada yer alan hususların uygulanmasıyla ilgili T.C Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ve KKTC Yükseköğretimi Planlama, Denetleme, Akredistasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) arasında 2015 yılında güncellenerek imzalanan İşbirliği Protokolüne göre, KKTC üniversitelerinin akademik standartlarının, her yıl YÖK ve YÖDAK tarafından oluşturulan Müşterek Komisyon tarafından değerlendirmeye tabi tutulması öngörülmüştür.

Bu kapsamda bu yılın Müşterek Komisyon Toplantısı YÖK’te gerçekleştirilmiştir. Toplantıya YÖK Başkan Vekilleri Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu ve Prof. Dr. Rahmi Er’in yanı sıra YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, YÖDAK üyeleri ve diğer komisyon üyeleri katılmıştır.

Toplantıda, 2018 yılında yapılan değerlendirme süreci sonunda hazırlanan değerlendirme raporları gözden geçirilmiş; KKTC yükseköğretim sistemi ve üniversiteleriyle ilgili bazı konular ve sorunlar üzerinde görüş alışverişinde bulunulmuş; 2019 yılında KKTC üniversiteleri ile ilgili yapılacak değerlendirme sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Toplantıda YÖK’ün, KKTC’de yükseköğretimin kalitesinin yükseltilmesi konusunda her türlü desteği vermeye devam edeceği; KKTC’de faaliyette bulunan üniversitelerin programlarının hepsinin örgün eğitim programları olmasından dolayı bilhassa öğrenci devamına dikkat edilmesinin, uygulamalı programlarda yapılacak uygulamaların önemi ve yatay geçişlerle ilgili mevzuata uyulmasının gereği üzerinde durulmuş; bu çerçevede gereklilikleri sağlamayan programların kılavuzdan çıkarılacağı vurgulanmıştır.

Kaynak:
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/yok-yodak-musterek-komisyon-toplantisi.aspx