İHTİSASLAŞACAK ÜNİVERSİTELERİN TECRÜBE PAYLAŞIMI VE FAALİYET PERFORMANSLARINI İZLEME TOPLANTISI

İHTİSASLAŞACAK ÜNİVERSİTELERİN TECRÜBE PAYLAŞIMI VE FAALİYET PERFORMANSLARINI İZLEME TOPLANTISI

08 Şubat 2019 / Düzce Üniversitesi

YÖK tarafından yürütülen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında ‘ihtisaslaşacak üniversiteler’ olarak seçilen yükseköğretim kurumlarını ziyaret ve faaliyet performanslarını izleme toplantılarının ilki Düzce Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Toplantıya YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Ajanslarından yetkililer, ihtisas üniversitesi rektörlerinden; ev sahipliğini yapan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ile Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Bilgin ile ilgili rektör yardımcıları, koordinatörler ve akademisyenler katıldı.

Programa ayrıca Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği’ne üye olan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin ilgili rektör yardımcıları ile Süleyman Demirel Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Komisyonu Üyeleri de iştirak etti.

Toplantıda konuşan YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında desteklenen üniversitelerin faaliyet performanslarının izlenmesi ve tecrübe paylaşımı için planlanan toplantıların ilkine ev sahipliği yapan Düzce Üniversitesine YÖK ve ihtisas üniversiteleri adına teşekkür etti.

Yeni YÖK olarak yükseköğretim sisteminde birçok yenilikçi uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Gündoğan, eğitim-öğretimde kalite, çeşitlilik ve bölgesel kalkınmanın önemine değindi. En önemli yapısal değişimin ihtisaslaşma çalışmaları olduğuna dikkat çeken Gündoğan, proje ile üniversitelerin eğitim-öğretim ve araştırma dışında bulunduğu bölgenin potansiyelini etkin kullanma, bölgenin ihtiyaç duyacağı insan kaynağını değerlendirme gibi olanaklar sağlayacağını söyledi. Tüm üniversitelerin aynı misyona sahip olmasının gelişmeye engel olacağı tespitinde bulunan Prof. Dr. Gündoğan, üniversitelerin bir kısmının eğitim, bir kısmının araştırma, bir kısmının ise bölgesel kalkınma alanlarında ülkemize katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

2015 yılında YÖK ve Kalkınma Bakanlığı’nın devlet üniversitelerine yönelik “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi”ni başlattığını dile getiren Gündoğan, 2016 yılında 5, 2018 yılında da 5 olmak üzere 10 üniversite ile sürece devam ettiklerine işaret etti. 2023 yılı hedeflerine ulaşmada nitelikli bilgi ve nitelikli insan gücünün önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Gündoğan, projeye destek olanlara teşekkür etti.

Birinci oturumla devam eden programda ihtisaslaşmayla ilgili ilk sunumu Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar gerçekleştirdi. Rektör Çakar, Sağlık ve çevre alanında desteklenen üniversitelerinin, paydaşlar ve bölgesel aktörlerle yaptığı istişareler sonucunda ihtisas alanını; sağlık konusunda “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT)”, çevre konusunda ise “Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı” alanı olarak belirlediklerini ifade etti.

Oturumun ikinci bölümünde ise Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ihtisaslaşma alanında şu ana kadar yaptıkları çalışmaları kapsayan bir sunum yaptı. Bölgesel kalkınma sürecinde temkinli, bilinçli ve uzun soluklu adımlar atmanın önemine vurgu yapan Prof. Dr. Adem Korkmaz, süreç içinde edindikleri tecrübeleri paylaştı.

Programın öğleden sonraki bölümünde katılımcılar, Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (DÜBİT) gerçekleştirilen sabun ve koku atölye çalışmalarını gözlemlediler.

Programın ikinci oturumunda ise YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan tarafından yeni ihtisas üniversitesi seçilen Aksaray Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Siirt Üniversitesi’ne belgeleri takdim edildi. Oturumda Prof. Dr. Gündoğan, ihtisas üniversiteleri için ‘Performans İzleme Komisyonu’ kurulduğunu ifade ederek belirlenecek kriterler doğrultusunda yıllık performans değerlendirmelerinin yapılacağını söyledi.

Toplantının son bölümünde üniversitelerin ihtisaslaşma çalışmalarındaki performans göstergeleri değerlendirildi. Program, değerlendirme toplantısının ardından sona erdi.

Kaynak:
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/duzce_universitesi_toplanti.aspx