Tez yazılır, Makale Yazılır, Tez Danışmanlığı ve Makale Danışmanlığı

Makale yazılır , tez yazılır ayrıca bu yazın türlerinin danışmanlığını da yapıyoruz. Özellikle makale akademik yaşantıda önemli olan ve lisanstan itibaren öğrencilerin karşısına çıkan bir yazın türüdür. Bizler öğrencilerin İngilizce veya Türkçe makalelerinin her aşamasında danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu hizmeti verirken geniş akademik kadromuza güvenerek herhangi bir bölüm yada konu ayrımı yapmamaktayız. Bilimsel dergilerde editörel hizmetlerin yanı sıra kesintisiz hizmet vermekteyiz.

Bir makaleyi tezden ayıran temel karakteristik özellik sayfa sayısıdır. Birçok bilimsel dergi makalelerin yayınlanması için özgünlüğün yanı sıra ispat edile bilirlik ve pozitif bilime uygunluk gibi prensipleri benimsemektedir. Bu nedenle doktora seviyesine  yükselmek isteyen öğrencilerin makale yazarken geniş bir zaman dilimini bu yazın türüne ayırması gerekmektedir. Bu durum da zaman sıkıntısı olan kişiler için büyük bir engel oluşturmaktadır. Az zamana sıkıştırılan makalelerinde hem danışmanlar hem de editörler nazarında kabul görmediği aşikardır. Bu nedenle makale danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. Çünkü 30 sayfa için akademik hayatın sürdürülememesi sorunsalına destek vermek bizim asıl amacımız.

Makale neden yazılır ? Bu soru ucu açık yanıtları beraberinde getirmektedir. Lakin bu sorunun cevabı 4 başlık halinde aşağıdaki gibi sayıla bilir ;

  • Lisans ödevi olarak
  • Yüksek lisans tezinin özeti olarak
  • Bilimsel dergilerde yayın amacıyla
  • Kongrelerde bildiri amacıyla