Senaryo Yazımı

Nasıl senaryo yazılır ? antik çağlardan beri bu soru insanların aklını hep kurcalamıştır. İnsanoğlu yaşadığı çevreyi değiştirecek kudrete her zaman sahip değildir. Çünkü hayata yönveren kurallar ve kişiler kendisinden farklı olay ve bireylerden oluşmaktadır. Bu durum insan oğlunun hayal etme yetisini kazanmasını sağlamıştır. İnsanlar bu vasıtayla olaylara kendi hayal güçlerince yön vermiş ve bu doğrultuda lamba, kalem ve kağıt yardımı ile yeniden dirilişin kurgusunu düzenlemiştir. Çeşitli epizot ve tahlil yöntemleri ile modern hayallerin ticari kaygı taşıması neticesinde oluşmuştur. İlk önceleri hayallerin karşılığı olan bu yazınlar günümüzde reklam ve diğer hizmetler için tutundurma yöntemi olarakta kullanılmaktadır.

Önceleri zengin olmayı hayal eden fakir kız günümüzde , ürün tutundurmasına hizmet etmek için uğraşmaktadır. Bütün bu değişimlere rağmen senaryo yazımı geçerliliğini sürekli korumuş Tiyatro, sinema ve reklam alanlarında kendisine yön bulmuştur.