YÖK’TE TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ DEKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Üniversitelerimizdeki Teknoloji Fakültelerinin mevcut durumlarının görüşülmesi, sanayi eğitiminin daha da artırılması amacıyla alınacak tedbirleri belirlemek üzere YÖK’te “12. ​Teknoloji Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı” gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın başkanlığında düzenlenen konsey toplantısına YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanları katıldı.

Teknoloji Fakültelerinin mevcut durumunun etraflıca değerlendirildiği toplantı YÖK Başkanı Saraç’ın yaptığı konuşma ile başladı. Görev süresi boyunca muhtelif fakülte dekanlarının oluşturduğu konseylerle YÖK’te birçok toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Saraç, bu toplantılarda kendilerine iletilen bütün görüş ve önerileri ciddiyetle değerlendirdiklerini, öğrenciler, akademi ve ülkenin kalkınmasına katkısı olanları hiç beklemeksizin tatbik etme süreçlerini başlattıklarını, bu bağlamda Teknoloji Fakülteleri Dekanlar Konseyinden de gelecek önerileri de uygulamaya koyacaklarını ifade etti.​

– 21 Teknoloji Fakültesinde eğitim gören 40 bin civarında öğrenci bulunmakta

Ülkemizdeki üniversitelerde toplam 21 aktif Teknoloji Fakültesinin bulunduğunu ve bu fakültelerde okuyan 40 bin civarında öğrenci bulunduğuna dikkat çeken Başkan Saraç, bu fakültelerdeki doluluk oranlarının artırılması, mesleki ortaöğretimi güçlendirmek amacıyla meslek liselerinden bu fakültelere daha fazla öğrencilerin gelmesi için daha çok çaba göstermeleri gerektiğinin altını çizdi.
​ 

-Teknoloji Fakültelerinin sanayi ile entegrasyonunu önemsiyoruz

Teknoloji Fakültelerinin sanayi ile birleşme noktasında daha esnek bir yapıda olduğunu kaydeden Başkan Saraç, “teknoloji fakültelerinde üzerinde durulması gereken en önemli meselenin, öğrencilerin sanayide eğitim ve uygulama yapmaları için sanayi ile entegre bir yapının oluşturulması gerektiğini” ifade etti. Bu bağlamda Teknoloji fakültelerinde öğrencilerin sekiz dönemden bir eğitim dönemini sanayide geçirmelerini önemsediklerini ve başarılı uygulamalar ortaya koyduklarını, ancak bu eğitimin niteliğinin daha da artırılması gerektiğini arzuladıklarını söyledi. Bu entegrasyonun oluşması konusunda kolaylaştırıcı bir rol üstleneceklerinin altını çizen Saraç, bu fakültelerin de eğitim süreçlerini yeniden gözden geçirerek, sanayide öğrencilerin uygulama yapmalarını artırarak, sanayi için uygulama becerisi yüksek mezunlar yetiştirmeleri için her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

YÖK Başkanı Saraç, konuşmasının ardından konsey üyesi dekanlardan gelen soruları cevapladı.

YÖK Başkanı Saraç’ın ardından Teknoloji Fakülteleri Dekanlar Konseyi dönem Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Teknoloji Fakültelerinin Mevcut Durumu, Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz’ün moderatörlüğünde “eğitimin niteliğinin artırılması, sanayi ile entegrasyon, uygulamaya ilişkin sorunlar ve bunların çözümüne yönelik tedbirler ve değerlendirmenin” ardından konsey toplantısı sona erdi.