YÖK-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ KOMİSYONU TOPLANTISI DÜZENLENDİ

YÖK-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ KOMİSYONU TOPLANTISI DÜZENLENDİ

23 Ocak 2018 / Ankara

Yükseköğretim sisteminde sanayiye yönelik sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesi ve istihdam odaklı politikaların oluşturulması, geliştirilmesi ve işbirliği hususunda geleceğe yönelik planlama yapılması amacıyla “YÖK-Üniversite-Sanayi İş Birliği Komisyonu” toplantısının ilki YÖK’te gerçekleştirildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç başkanlığında düzenlenen toplantıya Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal ve Kurul üyeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, üniversite-sanayi işbirliği konusunda çalışma yürüten ilgili kurum ve kuruluşlardan komisyon üyeleri ile Yükseköğretim Kurulundan ilgili birim temsilcileri katıldı.

YÖK Başkanı Saraç, toplantıda üniversite-sanayi işbirliği kapsamında YÖK’te yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren bir konuşma yaptı.

Yeni YÖK olarak, üniversite sanayi işbirliğini doğrudan etkileyen, üniversitelerimizin araştırma kapasitelerini geliştirebilmeleri adına çalışmalar yaptıklarını belirten YÖK Başkanı Saraç, üniversitelerin sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer ofisi kurabilmesi, bilimsel araştırma projelerinde bursiyer çalıştırabilmeleri ve üniversitelerin doktora sonrası araştırmacı çalıştırabilmesinin sağlanmasının bunlardan birkaçı olduğunu söyledi.

Yükseköğretimde planlama sürecine paydaşların etkin katılımını sağlayabilmek adına Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu ve Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu’nun kurulduğunu sözlerine ekleyen Başkan Saraç, Organize Sanayi Bölgelerinde Kurulacak MYO’lara YÖK bütçesinden eğitim desteği sağlanması gibi birçok önemli yasal düzenleme ile ilgili sürecin tamamlandığını ve bu kapsamda 5 yönetmelik, 3 usul ve esas ile 2 genelge yayınlandıklarını ifade etti.

100/2000 YÖK Doktora Burs Programı, ASELSAN AKADEMİ ve organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksekokulları gibi projelerden bahseden Başkan Saraç, 100/2000 YÖK Doktora Bursu programının sanayi için bir benzeri olan “Sanayi Doktora Programı”nı hayata geçirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyonu

Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyonu; YÖK üyeleri, bazı üniversitelerin enstitü, teknopark, teknoloji transfer ofisi, uygulama ve araştırma laboratuvarı yöneticileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Savunma Sanayi Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, İstanbul Ticaret Odası, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği, Türk Telekom, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, reel sektörden Arçelik, Çalık Enerji ve Vestel temsilcilerinden oluşmaktadır.

Yürütücülüğünü YÖK Genel Kurul Üyesi ve Aselsan Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik yapmaktadır. Üniversite sanayi işbirliğinin daha ileri boyuta taşınması ve bu işbirliğine daha aktif katkı verilebilmesi için Mayıs 2015 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulmuştur.

Komisyon, yükseköğretimde yatay bir büyüme gerçekleştirilmiş olan üniversiteleri dönüştürücü ve öncü rol oynayarak atılacak dikey adımlarla akademik olarak sanayi merkezli sorunlara çözüm üretilmesini koordine edecektir.