YÖK, UYGULAMA AĞIRLIKLI PROGRAMLARIN ASGARİ KOŞULLARINI GELİŞTİRİYOR

YÖK, yükseköğretimdeki eğitim kalitesini yükseltmek için üç parametreye önem veriyor: “Girdi esaslı düzenlemeler, süreç odaklı düzenlemeler ve çıktı esaslı düzenlemeler”.

Son yıllarda girdi esaslı bir dizi yeniliğe imza atıldı. Toplumun bütünü tarafından kabul gören Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik Programları için ilk defa getirilen başarı sıralaması şartı, bu konuda YÖK’ün attığı en radikal adımlardan biridir. Çıktı kontrolü için başlattığı girişim ile bağımsız bir Kalite Kurulu kuruldu.