Tez Hazırlama Firması-Tez yazımı yöntemleri

Bir tez bir araştırma raporu olarak görülmelidir. Rapor, belirli bir araştırma alanındaki bir problem veya bir dizi problemden endişe duymaktadır. Teziniz, problem hakkında daha önce ne bilindiğini, neyi çözdüğünüzü, sonuçlarınızın algınız için ne ifade ettiğini ve daha fazla ilerlemenin nasıl yapılabileceğini anlatıyor. Bir tez, küçük bir akademik ödev değildir. Bir lisans öğrencisinin anlayabileceği şeyden çok daha fazlası. Bir tez, insan bilgisine özgün bir katkı olmalı ve tamamen yeni bir şey keşfetmelidir. Bu nedenle, bir tez yazmanın bir yolu vardır ve akademik çevrede kabul görmesi ve değerlenmesi için iyi yazılmış olmalıdır.

Bir araştırmacı, konusuyla ilgili dünya uzmanıdır. Muayene edenler genel alanda uzman olacaklar, fakat tam olarak konuşacakları fikri yetkiye sahip olmayabilirler. Bir tez, önümüzdeki yıllarda bilimsel bir rapor olarak kullanılacak ve aynı veya müttefik alanda araştırma yapmak isteyen kişiler için referans olarak kullanılabilir. Tezler, diğer kurumlardan kişiler tarafından incelenir ve ileride kullanılmak üzere elektronik formatta tezlerin elektronik formatta kaydedilmesi mümkündür. Bir araştırmacı bu noktayı göz önünde bulundurarak tez yazmalıdır. Bir kez yazılan tez, gelmek için birçok insan ve nesilde kullanılmalıdır.

Bir tez, bilimsel bir makaleden daha ayrıntılı olmalıdır. Bu tezde neler olup bittiğini ve başkalarından ödünç alındığını netleştirmelisiniz. Okuyucunun, araştırmacının neye katkıda bulunduğunu ve nelerin ödünç aldığını bilmesini sağlamak için iyi referanslar gereklidir. Ayrıca, önceki bilginin ne olduğunu ve araştırmacının kendi katkısının ne olduğunu da gösterecektir. Bir araştırmacı, hiçbir şekilde, okuyucuların kendi katkısı olduğuna inandırma arzusunda bir referans bırakmalıdır. Bu düpedüz aldatmacadır. Bir tez yazmak için pasif ses kullanıldıysa daha dikkatli olmak gerekir. Tez metni açık olmalıdır. Tez yazımında iyi dilbilgisi ve düşünceli ve resmi yazı kullanılmalıdır. Cümleler ve ifadeler çok uzun olmamalıdır. Kısa ve hassas cümle yapıları daha iyi anlama gerektirir.

Karmaşık cümleler yalnızca karmaşık fikirleri iletmek için kullanılmalıdır. Çok fazla sayıda alt madde cümleleri anlamak zorlaştırır. Bu tür yapılar sadece gerektiğinde oluşturulmalıdır. Doğruluk, araştırmacının ana odak noktası olmalıdır. Bir tez yazımında teknik terminolojiden kaçınılamaz. Numaralandırılmış bir dizeyi anlamak kolaydır; ama bir tez, bağlantılı, ikna edici bir argüman olmalıdır. Bu nedenle, mermi noktaları veya numaralı puanlar tezler için iyi bir seçenek değildir. Birinci şahıs tekil, araştırmacının kendi yaptığı işi ifade etmek için kullanılabilir. Bir araştırmacının tezini bir başyapıt haline getirme çabasıyla kendini fazla yormaya ihtiyacı yoktur. Bir tezin usta bir parça olması gerekmez, ancak içeriği görünüşten daha önemlidir.