SPSS Veri Analiz Hizmeti

Bu önemli SPSS hizmetlerinin karşısında , istatistikçilerimiz aşağıdakilerle birlikte yüksek kaliteli SPSS desteği sunmaktadır:

Temel SPSS İstatistikleri

Tanımlayıcı istatistikler

Varyans Analizi (ANOVA, ANCOVA, MANOVA, MANCOVA)

Ki-Kare Testleri

Korelasyon (Bivariate, Point-Biserial, Spearman, Phi)

Regresyon (İkili, Hiyerarşik, Doğrusal, Lojistik, Çok Değişkenli, Aşağı Adım ve Aşamalı)

Faktör Analizi (Exploratory, Confirmatory)

Küme analizi

Güvenilirlik analizi

Parametrik Olmayan Analiz

Özel SPSS Testleri

Karar teorisi

Sağkalım Analizi

Oyun Teorisi

Zaman Serileri Analizi (Üstel düzeltme; Hareketli ortalama, Uydurma eğilimi ve Mevsimsel modeller)

Dizin Numaraları

Ekonometri

İş istatistikleri

Biyoistatistik.

Günümüzde istatistiklerin istatistikî analiz yapmak için kullandığı birçok program var. Bunlar arasında çok daha fazlası arasında SPSS, R, STATA, SAS, Minitab, Matlab bulunur. Web sitemizi ziyaret eden öğrencilerin çoğunun yaygın olarak kullandıkları programın SPSS olduğunu belirtmiştik. Bu nedenle, öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak için uzman SPSS veri analizi yardımcılarını tuttuk.

İstatistikçilerimiz her türlü istatistiksel yöntemle konuşurlar. Aşağıdaki istatistiksel yöntemler hakkında tez için uzman veri analizi yardımını sunacağız:

Diskriminant analizi

Temel bileşenler Analizi

Yapısal eşitlik modellemesi

Doğrusal ve lojistik regresyon analizi

Karışık modeller

Kategorik veri analizi

Logit ve Probit modelleri

Demografi ve Bayes modelleme

ANOVA, ANCOVA ve MANOVA

Çok değişkenli istatistiksel analiz faktörü ve küme analizi

Hayatta kalma analizi ve modelleme

Uzman SPSS veri analizimiz, tez hizmetinin, istatistiksel yöntemlerin yeterince anlaşılmaması ve gerçek yaşam durumuna uygulanmasını sağlayan öğrencilere ve araştırmacılara yardımcı olmaktadır. Çoğu veri analizi şirketi, uygun eğitimli personel ve kapasite eksikliği nedeniyle kaliteli hizmet sunmamaktadır. Uzman yazma yardımı, SPSS uzmanlarını işe alarak bu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır . Veri analiz yardımcılarımız istatistik konusunda iyi eğitilmiş ve analiz ve rapor yazma alanında birkaç yıla sahiptir.

Tez Hizmeti için Uzman SPSS veri analizi yardımını sunuyoruz

SPSS veya R, S-plus veya STATA gibi diğer herhangi bir istatistiksel program kullanılarak yapılan istatistiksel analiz, parkta bir yürüyüş değildir. Veri kodlaması, veri girişi veya veri analizi sırasında ufak bir hata, araştırma hedeflerini değiştirerek bulguları büyük ölçüde etkileyebilir. Bu düşünceyle, uzman servisimiz SPSS veri analizinin, kusursuz ve doğru sonuçların elde edilmesine yönelik olarak tasarlanması için yardımcı olur. Bu yüzden verileri yönetme ve manipüle etme konusunda ellerinde sadece en iyi analistleri işe alıyoruz. Bizden tez için uzman SPSS veri analizi yardımına başvurduğunuzda aşağıdaki avantajları garanti edersiniz:

Ücretsiz SPSS analizi ekran çıktısı

İstatistik analiz sonuçlarının ücretsiz yorumları

Ücretsiz istatistik istişareleri

Sonuçların zamanında teslim edilmesi

Gizlilik