SPSS Analizcisi

SPSS, Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi için kısa ve karmaşık istatistiksel veri analizi için çeşitli araştırmacılar tarafından kullanılır.

SPSS yazılım paketi, sosyal bilim verilerinin yönetimi ve istatistiksel analizi için oluşturuldu. Başlangıçta SPSS Inc. tarafından 1968 yılında başlatılmış ve daha sonra 2009 yılında IBM tarafından satın alınmıştır.

Resmi olarak IBM SPSS İstatistikleri olarak adlandırılan, çoğu kullanıcı bunu SPSS olarak adlandırıyor. Sosyal bilim veri analizi için dünya standardı olarak SPSS, doğrudan ve İngilizce gibi bir komut dili ve etkileyici bir kullanım kılavuzu olması nedeniyle yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

SPSS, piyasa araştırmacıları, sağlık araştırmacıları, anket şirketleri, devlet kurumları, eğitim araştırmacıları, pazarlama kuruluşları, veri madencileri ve anket verilerinin işlenmesi ve analizi için daha pek çok şey tarafından kullanılmaktadır.  Derinlemesine istatistiksel analiz araştırmacıları söz konusu olduğunda SPSS sınıfının en iyisi çözümünü düşünmektedir.

Çoğu araştırma enstitüsü araştırma verilerini ve maddi metin verilerini analiz etmek için SPSS kullanıyor ve böylece araştırma projelerinden en iyi şekilde yararlanabiliyorlar.

SPSS’nin Temel Fonksiyonları

SPSS, araştırmacılara karmaşık veri analizi ihtiyaçları için yardımcı olan dört program sunmaktadır.

İstatistik Programı

SPSS’nin İstatistik programı, bazıları frekansları, çapraz tabloları ve iki değişkenli istatistikleri içeren bir dizi temel istatistiksel fonksiyon sağlar.

Modeler Programı

SPSS’nin Modeler programı, araştırmacıların gelişmiş istatistiksel prosedürleri kullanarak tahmin modellerini oluşturup doğrulamasına olanak sağlar.

Anketler Programı için Metin Analizi

SPSS’nin, anket yöneticilerinin açık uçlu anket sorularına verilen yanıtlardan güçlü kavrayışları ortaya çıkarmasına yardımcı olur .

Görselleştirme Tasarımcısı

SPSS’in Görselleştirme Tasarımcısı programı, araştırmacıların verilerini yoğunluk grafikleri ve radyal kutucuklar gibi çok çeşitli görseller oluşturmak için kullanabilmelerini sağlıyor.

Yukarıda bahsedilen dört programa ek olarak, SPSS ayrıca, araştırmacıların vaka seçimi, türetilmiş veri oluşturma ve dosya yeniden şekillendirme gerçekleştirmesini sağlayan veri yönetimi için çözümler sunar.

SPSS ayrıca araştırmacıların meta veri sözlüğünü depolamasına olanak veren veri dokümanlarının özellik çözümünü sunar. Bu meta veri sözlüğü, anlam, diğer verilerle ilişkiler, kökeni, kullanımı ve biçimi gibi verilerle ilgili merkezi bir bilgi deposu görevi görür.

SPSS’de, aşağıdakiler dahil olmak üzere kaldırabileceğiniz bir avuç istatistiksel yöntem vardır:

Frekanslar, çapraz tablolama ve açıklayıcı oran istatistikleri gibi metodolojileri içeren tanımlayıcı istatistikler.

Varyans analizi (ANOVA), araçlar, korelasyon ve nonparametrik testler gibi metodolojileri içeren iki değişkenli istatistikler.

Doğrusal regresyon gibi sayısal sonuç tahmini.

Kümeleme analizi ve faktör analizi gibi metodolojileri içeren grupları belirlemek için tahmin .

Anket Veri Analizi için SPSS Kullanmanın Yararları

İstatistiksel verileri analiz etme konusundaki vurgusu sayesinde, SPSS anket verilerini manipüle etmek ve deşifre etmek için son derece güçlü bir araçtır.

Eğlenceli gerçek: toplanan herhangi bir anketten elde edilen veriler, ayrıntılı analiz için SPSS’e aktarılabilir.

Anket verilerinin SPSS’nin tescilli .SAV formatına aktarılması, verilerin çekilmesi, manipüle edilmesi ve analiz edilmesi sürecini temiz ve kolay hale getirir.

Bunu yaparak, SPSS belirlenen değişken isimlerini, değişken tiplerini, başlıkları ve değer etiketlerini otomatik olarak kurar ve içe aktaracaktır, bu da araştırmacılardan minimum ayak işi gerektirmesi anlamına gelir.

Anket verileri SPSS’ye aktarıldıktan sonra, istatistiksel analiz fırsatları neredeyse sınırsızdır.

Kısacası, en karmaşık veri kümeleri üzerinde bile süper granül elde etmek için esnek, özelleştirilebilir bir yol gerektiğinde SPSS kullanmayı unutmayın. Bu, araştırmacıya, en iyi yaptığınız şeyi yapma ve eğilimleri belirleme, öngörü modelleri geliştirme ve bilinçli sonuçlar çıkarma konusunda daha fazla zaman verir.

Anket veri analizi yapmak için SPSS kullanmanın yararları hakkında daha fazla bilgi için, bazı yararlı kaynaklar şunlardır:

  • SPSS Kullanarak Anket Değişkenlerini Oluşturma ve Yönetme
  • SPSS Değişken ve Değer Toplamları: Hızlı Bir Eğitim
  • SPSS Analizi İpuçları: Geçici Komut
  • SPSS Uzmanı: SPSS Kullanarak Bölgelere Devletleri Kaydetme
  • SPSS Sözdizimi ile Anket Değişkenlerini Dönüştürme