Avrupa Konseyi Hibe Programı

Avrupa Konseyi uhdesinde “Demokratik ve İçermeci Okul Kültürü İşlemde” (DISCO-Democratic and Inclusive School Culture in Operation) başlıklı bir hibe programı hazırlanmıştır. Demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimini teşvik ederek demokratik kültürün gelişmesine daha demokratik ve içermeci toplumların oluşmasına katkı sağlamayı amaçlayan programa eğitim alanında çalışan kamu kurumları ile kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşlarının başvuru yapması mümkündür. Son başvuru tarihi 15 Aralık 2019 olan programın hibe rehberi ekte ​yer almaktadır.

Konu ilgililere duyurulmaktadır.