2019 YILININ İLK “YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI DANIŞMA KURULU TOPLANTISI” YAPILDI

2019 YILININ İLK “YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI DANIŞMA KURULU TOPLANTISI” YAPILDI

9 Ocak 2019 / Ankara

Yükseköğretim alanındaki istihdam odaklı politikaların oluşturulması ve geliştirilmesi ile buna bağlı yeni açılacak olan eğitim programları ve kontenjanların planlanması amacıyla 2019 yılının ilk “Yükseköğretim Programları Danışma Kurulu Toplantısı” YÖK’te yapıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Yükseköğretim Kurulundan ilgili birim temsilcileriyle, kurul üyesi olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden yetkililer katıldı.

Bilindiği üzere “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında geçtiğimiz sene YÖK bünyesinde “Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu” ve “Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştu.

Söz konusu Kurulların temel amacı, yükseköğretim alanındaki istihdam odaklı politikaların oluşturulması ve geliştirilmesi ile buna bağlı olarak yeni açılacak eğitim programları ve kontenjanların planlanmasına yönelik süreçlerde paydaşlarla istişare yaparak görüş ve önerileri almaktır.

İlki 26.12.2017 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu toplantısı kapsamında, ilgili kurum temsilcilerinin görüş ve önerileri doğrultusunda ülkemizdeki ve dünyadaki gelişme ve eğitimler, iş gücü ve istihdam ihtiyaçları dikkate alınarak yeni meslek alanlarında yükseköğretim kurumları bünyesinde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde açılabilecek yeni program önerileri ve yükseköğretimde kontenjan planlamaları üzerinde görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Yükseköğretim alanında değişen dinamiklerin kamu ve özel sektör alanlarında meydana getirdiği sonuçlara dikkat çekilerek mevcut diploma programlarının ihtiyaç duyulan mesleki beceriler doğrultusunda revize edilmesi gereği de üzerinde durulan konular arasında yer almıştır.

Ayrıca ilgili paydaşlar tarafından yapılan envanter çalışmaları kapsamında elde edilen verilerin ışığında, başta Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakülteleri ve sağlık bilimlerindeki programlar olmak üzere, Bakanlıklar düzeyinde yapılan istihdam odaklı projeksiyon çalışmalarının ülkemizin 2023 hedefleriyle uyumlu yeni stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağı belirtilmiştir.

Bu kapsamda toplantıda ele alınan hususlar üzerinde yapılacak detaylı çalışmaların, Şubat ayının ilk haftasında yapılması kararlaştırılan Yükseköğretim Programları Danışma Kurulunun üçüncü toplantısında tekrar ele alınmasıyla daha somut adımlar atılmasına karar verilmiştir.