​Üniversitelerimizin inşaat mühendisliği öğretim üyeleri Yükseköğretim Kurulunun koordinasyonuyla deprem bölgesinde gönüllü olarak hasar tespit çalışmalarına katılıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı depremden etkilenen illerde hasar tespiti konusunda iş birliği yaptı.

Yükseköğretim Kurulunun çağrısıyla üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinden gönüllü öğretim üyeleri Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ’da hasar tespiti ile yapı kontrolü çalışmalarına katılıyor.

Yükseköğretim Kurulu üniversitelere, inşaat mühendisliği bölümü öğretim üyelerinin deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarında yer alması çağrısı yaptı.

Çağrı üzerine bölgeye giden gönüllü öğretim üyeleri deprem bölgesinde teknik inceleme ve gözlemler yapıyor. Bu kapsamda hasar gören ve yıkılan betonarme, prefabrik, yığma ve tarihi birçok yapının malzeme ve zemin özellikleri ile yapısal davranışları tetkik ediliyor.

Öğretim üyeleri zemin, sıvılaşma kaynaklı yapısal hasarlar, malzeme kaynaklı hasarlar ve tasarım ve uygulama hatalarından kaynaklanan hasarları (taşıyıcı sistemde görülen hasarlar, kolon hasarları, kısa kolon hasarları, burulma hasarları, yığma yapılarda hasarlar, minare hasarları, kemer ve kubbe hasarları vb.) detaylı şekilde inceliyor.

Öğretim üyeleri sahadaki gözlem ve elde ettikleri bulgularla değerlendirme raporları hazırlıyor.

Gönüllü inşaat mühendisliği öğretim üyeleri, hastane, okul, yurt, valilik, belediye, afet koordinasyon merkezi gibi depremin ardından öncelikle kullanılması gereken kamu binalarının depremden sonra işlevine hemen devam edebilecek şekilde tasarlanması için çalışmalar yürütüyor.

Deprem bölgesinde çalışan öğretim üyelerince şehirlerin bina envanteri ve risk durumları belirlenip riskli binalar arasında önceliklendirme yapılarak, kısa, orta ve uzun vadeli planlarla depreme dirençli şehirler inşa edilmesi için raporlar hazırlanıyor.